Over Stichting Ruach Fonds

Een mooie samenleving waarin iedereen, de natuur en onze duurzame creaties tot hun recht komen bouwen we samen. Om daarin ondersteuning te bieden participeert Stichting Ruach Fonds in projecten of initieert deze zelf in binnen- en buitenland.
Dit zijn ontwikkelingen vanuit People, Planet, Prosperity of Participation, kunst en cultuur of vanuit een christelijke/kerkelijke doelstelling. Alle projecten dienen een hoger maatschappelijk belang. Ruach Fonds probeert zoveel mogelijk te opereren als een ‘circulair fonds’.

Stichting Ruach Fonds staat ingeschreven onder KVK-nummer: 60384093.
Momenteel is Stichting Ruach Fonds bezig met de aanvraag van een ANBI-status.
Het IBAN rekeningnummer van Stichting Ruach Fonds is:
NL68 TRIO 0390 9704 09.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

Daniël de Witte, voorzitter
Gertrude de Witte-Nagel, penningmeester
Marylien Dijkgraaf, secretaris.

Bekijk hier de jaarverslagen van Ruach Fonds

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017