Welkom bij Stichting RUACH Fonds

Sinds de oprichting in mei 2014 ondersteunt Stichting Ruach Fonds duurzame ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Dit zijn initiatieven vanuit People, Planet, Prosperity of Participation, kunst en cultuur of vanuit een christelijke/kerkelijke doelstelling. Alle projecten dienen een hoger maatschappelijk belang. Ruach probeert zoveel mogelijk te opereren als een 'circulair fonds'.

FINANCIEEL

Met financiële ondersteuning wordt de haalbaarheid van projecten veilig gesteld

KENNIS

Met het delen van kennis wordt de impact van initiatieven vergroot

NETWERK

Met het vergroten en delen van het netwerk wordt draagvlak en participatie bevordert

ONDERSTEUNING

Met ondersteuning worden de initiatieven daadwerkelijk in de samenleving geïmplementeerd

Projecten

De projecten worden samen met de direct betrokken instellingen, stichtingen, organisaties en personen geïnitieerd en/of uitgevoerd

Laurentiusdagdiner 2019

Ook dit jaar heeft Ruach Fonds weer bij kunnen dragen aan het Laurentiusdagdiner voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het bedrijfsleven bedient met als achterliggend doel: sociale inclusiviteit...
Lees Meer…

Kennisdeling Jachthuis

Ruach Fonds draagt bij aan een duurzame kennisdeling tussen de Hogeschool Rotterdam en iLINQ. Het Jachthuis ‘The Jolly Duck’ speelt hier een verbindende rol. Met het vergroten en delen van...
Lees Meer…

Holland Ocean Racing

Ruach Fonds is blij een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij in een samenwerking met de Volvo Ocean Race. Als eerste partner van het programma: Vrienden van Stichting Holland...
Lees Meer…

Bakfiets Pauluskerk

Ruach Fonds heeft een bijdrage geleverd aan het werk van de Pauluskerk door het sponsoren van een bakfiets. De bakfiets heeft een tweeledige functie: het vervoeren van aangeboden spullen voor...
Lees Meer…

Stichting Voor Je Buurt

Stichting Voor je Buurt is een crowdfunding platform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met...
Lees Meer…

Lymph&Co

Stichting Lymph&Co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Lymph&Co gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel...
Lees Meer…

Sociale Stroom

Duurzame Energie draagt bij aan een duurzame toekomst. Met het initiatief Sociale Stroom wordt een circulair fonds gegenereerd om bijstandsgezinnen te ondersteunen bij verduurzaming en lastenverlichting. Ruachfonds is via iLINQ...
Lees Meer…

Hope Enterprises

Hope Enterprises ondersteunt de armste van de armen met voedselprogramma’s en onderwijs. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding in Ethiopië. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, ondersteuning en het bieden...
Lees Meer…

Cross Natures Pride

Bij de Nature’s Pride Cross wordt geld ingezameld voor diverse kleinschalige doelen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs en zorg. Het achterliggende doel is sociale inclusiviteit voor gezinnen van...
Lees Meer…