Welkom bij Stichting RUACH Fonds

Sinds de oprichting in mei 2014 ondersteunt Stichting Ruach Fonds duurzame ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Dit zijn initiatieven vanuit People, Planet, Prosperity of Participation, kunst en cultuur of vanuit een Christelijke/kerkelijke doelstelling. Alle projecten dienen een hoger maatschappelijk belang. Ruach probeert zoveel mogelijk te opereren als een 'circulair fonds'.

FINANCIEEL

Met financiële ondersteuning wordt de haalbaarheid van projecten veilig gesteld

KENNIS

Met het delen van kennis wordt de impact van initiatieven vergroot

NETWERK

Met het vergroten en delen van het netwerk wordt draagvlak en participatie bevordert

ONDERSTEUNING

Met ondersteuning worden de initiatieven daadwerkelijk in de samenleving geïmplementeerd

Projecten

De projecten worden samen met u de direct betrokken instellingen, stichtingen, organisaties en personen geïnitieerd en/of uitgevoerd

Sociale Stroom

Rotterdamse Energie
Duurzame Energie draagt bij aan een duurzame toekomst. Met het initiatief Sociale Stroom wordt een circulair fonds gegenereerd om bijstandsgezinnen te ondersteunen bij verduurzaming en lastenverlichting. Ruachfonds is via iLINQ...
Lees Meer…

Hope Enterprises

HopeEnterprises
Hope Enterprises ondersteunt de armste van de armen met voedselprogramma’s en onderwijs. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding in Ethiopië. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, ondersteuning en het bieden...
Lees Meer…

Cross Natures Pride

Nature's Cross
Bij de Nature’s Pride Cross wordt geld ingezameld voor diverse kleinschalige doelen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs en zorg. Het achterliggende doel is sociale inclusiviteit voor gezinnen van...
Lees Meer…

Laurentiusdagdiner

Laurentiusdag_002
Eén keer in de twee jaar wordt het Laurentiusdagdiner georganiseerd voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank waarbij het bedrijfsleven komt bedienen. Het achterliggende doel is om sociale inclusiviteit...
Lees Meer…

Sint voor Kint

sponsorloop_SintvoorKint_002
Bij Sint voor Kint wordt geld verzamelt voor gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank, zodat zij een sinterklaas cadeau voor hun kinderen kunnen kopen. Het achterliggende doel is sociale...
Lees Meer…

Wollo Hospital

DessieReferral-805x483
Diverse grote partijen in Ethiopië hebben het initiatief genomen om een nieuw ziekenhuis in Noord-Ethiopië te realiseren. Het achterliggende doel is structurele ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ruach Fonds is betrokken...
Lees Meer…

Uitwisseling ET/NL

HopeUniversityCollege_002
Tussen de Hogeschool Rotterdam en het Hope University College worden topstudenten uit het honorsprogram uitgewisseld. Het achterliggende doel is interculturele dialoog, awareness en het ontwikkelen van internationale start-ups. Ruach Fonds...
Lees Meer…

Hope University College

HopeUniversityCollege_003
Het Hope University College is bezig met strategische ontwikkeling en groei. Het achterliggende doel is op grotere schaal leiderschap te ontwikkelen om vandaaruit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling...
Lees Meer…

Oikocredit

CIMG5690
Oikocredit faciliteert micro kredieten waarmee mensen een kleinschalig bedrijfje kunnen opzetten om in hun levensonderhoud te voorzien. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding door zelfredzaamheid. Ruach Fonds stelt hiervoor financiële...
Lees Meer…