Cross Natures Pride

Bij de Nature’s Pride Cross wordt geld ingezameld voor diverse kleinschalige doelen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs en zorg. Het achterliggende doel is sociale inclusiviteit voor gezinnen van werknemers werkzaam bij bedrijven in de duurzaam teelt van exotisch fruit. Ruach Fonds heeft dit doel ondersteund door deelname aan de sponsorloop en een financiële bijdrage