Hope Enterprises

Hope Enterprises ondersteunt de armste van de armen met voedselprogramma’s en onderwijs. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding in Ethiopië. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, ondersteuning en het bieden van financiële middelen.