Kennisdeling Jachthuis

Ruach Fonds draagt bij aan een duurzame kennisdeling tussen de Hogeschool Rotterdam en iLINQ. Het Jachthuis ‘The Jolly Duck’ speelt hier een verbindende rol. Met het vergroten en delen van het netwerk onder studenten en omwonenden, wordt draagvlak en participatie bevordert.