Laurentiusdagdiner 2017

Eén keer in de twee jaar wordt het Laurentiusdagdiner georganiseerd voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank waarbij het bedrijfsleven komt bedienen. Het achterliggende doel is om sociale inclusiviteit en relaties te bevorderen. Ruach Fonds is betrokken door ondersteuning en het ter beschikking stellen van het netwerk voor draagvlak en (financiële/in kind) participatie.