Oikocredit

Oikocredit faciliteert micro kredieten waarmee mensen een kleinschalig bedrijfje kunnen opzetten om in hun levensonderhoud te voorzien. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding door zelfredzaamheid. Ruach Fonds stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking vanuit een circulair fonds gedachte.