Uitwisseling ET/NL

Tussen de Hogeschool Rotterdam en het Hope University College worden topstudenten uit het honorsprogram uitgewisseld. Het achterliggende doel is interculturele dialoog, awareness en het ontwikkelen van internationale start-ups. Ruach Fonds is betrokken bij de initiatie, kennisdeling en ondersteuning van de uitwisseling.