Wollo Hospital

Diverse grote partijen in Ethiopië hebben het initiatief genomen om een nieuw ziekenhuis in Noord-Ethiopië te realiseren. Het achterliggende doel is structurele ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, het beschikbaar stellen van het netwerk en ondersteuning.