Category: Charity Event

Cross Natures Pride

Bij de Nature’s Pride Cross wordt geld ingezameld voor diverse kleinschalige doelen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs en zorg. Het achterliggende doel is sociale inclusiviteit voor gezinnen van werknemers werkzaam bij bedrijven in de duurzaam teelt van exotisch fruit. Ruach Fonds heeft dit doel ondersteund door deelname aan de sponsorloop en een financiële …

Cross Natures Pride Read More »

Laurentiusdagdiner 2017

Eén keer in de twee jaar wordt het Laurentiusdagdiner georganiseerd voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank waarbij het bedrijfsleven komt bedienen. Het achterliggende doel is om sociale inclusiviteit en relaties te bevorderen. Ruach Fonds is betrokken door ondersteuning en het ter beschikking stellen van het netwerk voor draagvlak en (financiële/in kind) participatie.

Sint voor Kint

Bij Sint voor Kint wordt geld verzamelt voor gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank, zodat zij een sinterklaas cadeau voor hun kinderen kunnen kopen. Het achterliggende doel is sociale inclusiviteit met namen voor kinderen te bevorderen. Ruach Fonds heeft dit doel ondersteund door deelname aan de sponsorloop en een financiële bijdrage

Wollo Hospital

Diverse grote partijen in Ethiopië hebben het initiatief genomen om een nieuw ziekenhuis in Noord-Ethiopië te realiseren. Het achterliggende doel is structurele ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, het beschikbaar stellen van het netwerk en ondersteuning.

Uitwisseling ET/NL

Tussen de Hogeschool Rotterdam en het Hope University College worden topstudenten uit het honorsprogram uitgewisseld. Het achterliggende doel is interculturele dialoog, awareness en het ontwikkelen van internationale start-ups. Ruach Fonds is betrokken bij de initiatie, kennisdeling en ondersteuning van de uitwisseling.

Hope University College

Het Hope University College is bezig met strategische ontwikkeling en groei. Het achterliggende doel is op grotere schaal leiderschap te ontwikkelen om vandaaruit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Ruach Fonds is betrokken door kennisdeling, ondersteuning en het bieden van financiële middelen.

Oikocredit

Oikocredit faciliteert micro kredieten waarmee mensen een kleinschalig bedrijfje kunnen opzetten om in hun levensonderhoud te voorzien. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding door zelfredzaamheid. Ruach Fonds stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking vanuit een circulair fonds gedachte.